Retour à la page Legale informatie

Technische informatie over de website hameauxdeslacs.com:

De gebruiker van deze site erkent over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen en de website te gebruiken. Hij erkent en certificeert, na controle, in het bezit te zijn van voldoende computer configuratie en dat zijn materiaal geen virussen bevat en perfect werkt.

De gebruiker erkent ook te hebben vernomen dat de site www.hameauxdeslacs.com dag en nacht beschikbaar is. Behalve in geval van overmacht en moeilijkheden met betrekking tot communicatienetwerken of technische problemen.

Voor het onderhoud redenen kan de website van de Hameaux des Lacs soms onderbreken maar die zal zich inspannen om gebruikers daarover te informeren.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, de verwerking van persoonsgegevens op deze website worden automatisch uitgevoerd en verklaard tot de nationale Commissie voor Informatica en vrijheden (CNIL).

De Hameaux des Lacs spant zich in om gebruikers te voorzien van informatie en / of hulpmiddelen die beschikbaar en betrouwbaar zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of de aanwezigheid van virussen op haar website.

Wet over informatica en vrijheid:

De gebruiker wordt geïnformeerd dat , in overeenstemming met artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de optionele informatie die wordt gecommuniceerd door het, indien hij wenst,  beantwoorden van formulieren de site , het mogelijk maken om haar verzoek te voldoen en bestemd zijn voor www.hameauxdeslacs.com, de controller, voor de toepassing van administratieve en commerciële beheer en, behalve in tegenstelling tot het, naar andere groepsmaatschappijen of partner vennootschappen van de groep Terres de France.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij een recht heeft van toegang en verbetering met betrekking tot alle hem betreffende persoonsgegevens door te schrijven naar de Groep Terres de France, 42 rue Calmette 37540 Saint Cyr Sur Loire.

Eigendom en Copyright van de website hameauxdeslacs.com:

De algemene structuur, evenals software, tekst, bewegende of stilstaande beelden en alle andere elementen van de site zijn het exclusieve eigendom van de groep Terres de France.

Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website op welke wijze dan ook zonder de toestemming van de groep Terres de France is verboden en vormt een inbreuk bestraft door de artikelen L.335-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Dit treft ook de databases op de website, die worden beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, geproduceerd door de groep Terres de France.

Geen enkele gebruiker of bezoeker van de website kan een hyperlink opzetten naar deze site zonder uitdrukkelijke toestemming van de groep Terres de France.

Find this content useful? Share it with your friends!